Miks kasutatakse kuivatite kütmiseks enamasti kuuma vett, mitte auru?

Auru kasutamine Põhjamaades ja mujal Euroopas oli väga populaarne 1960. … 1970. a. Peale seda on vähehaaval kõik tänapäevased kuivati kasutajad üle läinud kuuma vee küttele. Mis on selle põhjuseks?

 1. Kuivati seadmete eluea pikkus.

  Termoülekande seadmed nagu soojusvahetid ,ventiilid, torustikud, jne. kestavad kuuma vee puhul tavaliselt kolm kuni neli korda kauem kui auru puhul (auru seadmed kestavad harva üle viie aasta). Põhjuseks on kõrgemad temperatuurid ja auru agressiivsem keskkond, mis tekitab sageli katlakivi (eriti töötlemata vee puhul). Ka vajab aurutorustik ja -armatuur pidevat väga hoolikat järelvalvet; iga väiksemgi leke kasvab aja jooksul suureks lekkeks, vastupidiselt veesüsteemile, kus väikesed lekked enamasti ise ummistuvad.

  Auru kasutamise korral põhjustab sagedasti kalorifeeride lekkeid ja purunemisi suur kalorifeeri temperatuuri diferents (suured temperatuuripaisumised), mis on enamasti üle 100°C, kui vee kasutamise korral on see vahemikus 0 … 20°C. See mõjutab ka kuivatuskambri reguleeritavust (punkt 4).

 2. Kuivati seadmete maksumus.

  Soojusvahetid, ventiilid, torustikud, pumbad on auru puhul tunduvalt kallimad. Kuna tegemist on kõrgete temperatuuridega, siis vajavad seadmed spetsiaalseid kuumakestvaid materjale ja tihendeid. Auru kasutamisel tuleb ka palju investeerida veetöötlusseadmetesse, sest aur vajab kvaliteetset vett, muidu ei kesta seadmed sedagi aega. Aurutorustikud ja ventiilid on ka läbimõõdult suuremad.

 3. Energia ja vee kulutus.

  Auru kasutamisel soojavahetites antakse osa energiat kuivatisse, aga suur osa energiat kondenseerub. Kondentsvesi aga sisaldab suurel määral energiat, mille transportimine pikemate vahemaade puhul (kuivatid) on kallis ja energiakulukas. Seepärast lastakse sageli kondentsvesi kanalisatsiooni, millega kaasneb suur energia ja vee kadu.

 4. Kuivati seadmete reguleeritavus.

  Kuivati vajab kambris suhteliselt täpset keskkonda, mida määratakse temperatuuri ja niiskusega. Kuuma vee puhul on mootorventiilidega ja pumpadega võimalik väga täpselt reguleerida vee (kambri) temperatuuri. Kuna auruventiilidel on kaks reguleerimisasendit - ON ja OFF, siis ei suuda ka kõige paremad auruventiilid tagada nii täpset temperatuuri kui kuuma vee omad. Ka auru parameetrid (rõhk, temperatuur) kõiguvad suhteliselt suurel määral, tingituna aurutootmise iseärasusest (eriti vanade katelde puhul). Tänu sellele on väga raske hoida kambris täpset temperatuuri ning selle tulemusena kannatab materjali kvaliteet ja kulub ka rohkem aega.