Jumek


Estonia

puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,8 MW (Puka tehas) 1999
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,0 MW (Kääpa tehas) 2002
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 75 000 m³/h (Kääpa tehas) 2003
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 35 000 m³/h ( Puka tehas) 2003
* - momendil lõpetamata projektid