Ha Serv


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 15 000 m³/h 2002
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,6 MW 2004
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 50 000 + 15 000 m³/h 2005
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 32 500 m³/h 2008
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsuseg 2,5 MW 2010
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 40 000 m³/h 2011
* - momendil lõpetamata projektid