Onega Sawmills


Russia

palgisorteerimisliin 46 taskuga 2001
saagimise kõrvalproduktide (koor, hake, saepuru) konveierisüsteem 2001
saematerjali sorteerimise seadmed 2001
HewSaw saeveski hoonetekompleksi valmistamine 2001
palgipöörajaga palkide etteandekonveierid HewSaw saeveskisse 2001
tahkekütuse hoidla ja -etteandemehhanismid katlamajale 2005
kuiva saematerjali sorteerimisliin 50 taskuga 2006
* - momendil lõpetamata projektid