Tugam


Estonia

puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,2 MW 1998
* - momendil lõpetamata projektid