Lesresurs


Russia

täiskomplektne puidugraanulitehas tootlikkusega 30 000 tonni aastas 2014
* - momendil lõpetamata projektid