Palmako


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 40 000 m³/h (Kavastus) 2006
re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 40 000 m³/h (Laekveres) 2007
täiskomplektne puidugraanulitehas tootlikkusega 50 000 tonni aastas 2012
* - momendil lõpetamata projektid