Plaat Detail


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 20 000 m³/h 2006
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,325 MW 2008
* - momendil lõpetamata projektid