Terneiles


Russia

saagimise kõrvalproduktide (koor, hake, saepuru) konveierisüsteem Linck saeliini alla 2009
* - momendil lõpetamata projektid