Stora Enso Nebolchi Sawmill


Russia

saagimisjääkide (hake, saepuru) konveiersüsteem Lincki saeliini alla 2008
palgisorteerimisliin 54 taskuga 2008
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 20 000 m³/h 2008
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 20 000 m³/h 2009
* - momendil lõpetamata projektid