Lasita Maja


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 112 000 m³/h 2006
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 60 000 m³/h 2006
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 2,0 MW 2006
* - momendil lõpetamata projektid