Valmos


Estonia

re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 30 000 m³/h 2005
palgikäsitlusseadmed 2005
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 4,0 MW 2006
* - momendil lõpetamata projektid